Cil van den Brink

 

Als behandelaar werk ik sinds 2001 in de geestelijke gezondheidszorg, ik heb gewerkt zowel in de basis als gespecialiseerde GGZ en zowel met jeugdigen als volwassenen. 

 

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de geestelijke gezondheidszorg startte ik in 2011 met een eigen praktijk. Met een ervaring in zowel de eerste als tweede lijn geestelijke gezondheidszorg had ik de behoefte om direct en op een eigen wijze cliënten te kunnen behandelen.  In eerste instantie kwamen veel van mijn cliënten op verwijzing van de huisarts. Gedurende de afgelopen jaren wisten steeds meer cliënten mij direct te vinden door oud clienten via een netwerk van oud collegae. 

 

Via de onderstaande link naar mijn LinkedIn profiel kunt u mijn opleidingsachtergrond/CV zien en opleidingsinstituten. Ik ben systeem psychotherapeutische opgeleid en heb veel ervaring in het behandelen van koppels bij relatie/gezinsproblematiek en individuele clienten met psychologische en/of verslavingsproblemen. De laatste jaren heb ik ook veel relatie (systeemtherapie) gedaan bij koppels waar 1 of beide psychologische problemen hebben of waar verslaving speelt. 

 

Voordat ik met mijn eigen praktijk startte en ik 5 jaar werkzaam was begon ik in 2006 met een eenjarige post bachelor studie met de focus op (transculturele ) systemische psychotherapie en deed ik aansluitend deed ik dan de 2 jarige post academische opleiding tot systeemtherapeut (relatie en gezinstherapeut). Deze ronde ik af in 2008/2009. De afgelopen jaren heb ik mij vervolgens verder bekwaamd door werk en cursussen in de cognitieve gedragstherapie, groep psychotherapie.

 

Sinds 2014 ben ik mij verder gaan specialiseren in EFT (Emotionally focused therapy). Ik heb zowel mijn externship als de advanced opleiding in Berlijn gedaan, In 2016 ben ik in Duitsland geregistreerd en heb ik mij ook aangesloten bij de internationale http://www.iceeft.com  Veel mensen kennen EFT van het boek ' Houd me vast' van Sue Johnson en met name door de effectiviteit en ook gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar deze effecten is dit in korte tijd een hele invloedrijke behandelmethode geworden. Ook ik ben hier enthousiast over en gebruik zowel in individuele als ook relatietherapie als belangrijke basis. Indien gewenst kan ik door mijn systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie ervaring ook hier gebruik van maken indien het van toegevoegde waarde is. 

 

Ik vind zelf het contact, de relatie met de client heel belangrijk. Een persoonlijke benadering, laagdrempelig, niet als ' trucje' maar omdat ik zelf ook zo ben. Ik kan indien nodig heel deskundig voorkomen in formelere zin en voor sommige clienten werkt dit omdat dit geloof genegeerd dat er ook een deskundige voor je zit. Mijn voorkeur heeft echter een informele sfeer waarin ik niet minder deskundig ben dan als ik mij formeler voor zou doen. Ik geloof dat juist ' gewoon' contact, ect en minder vanuit een rol belangrijk bijdragen aan werkelijk verbinden en hierdoor een helende werking hebben. Hoe echter (het contact, de therapeut, de client) en hoe beter.  

 

 

 

 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

Ik heb nooit de ambitie om therapeut te worden, niemand in mijn familie had psychologie gestudeerd of werkte in de geestelijke gezondheidszorg. Omdat ik niet wist wat ik wilde worden koos ik na een propedeuse Pabo voor een studie MWD, maatschappelijk werk en Dienstverlening. Met name de breedte van de studie sprak mij aan. Gedurende de opleiding ging ik een jaar lang stage lopen op de opname afdeling psychiatrie van Het Sinai Centrum. Hoewel ik toen ook nog steeds geen ambitie had om therapeut te worden zette mijn stage mij aan tot het schrijven van mijn scriptie ' werken aan intimiteit' (2000-2001). Met name omdat ik behandelingen zo individueel vond, ik miste het belang van ' belangrijke derden'. in de benaderwijze. In mijn scriptie deed ik onderzoek naar intimiteit en wat een gebrek aan intimiteit (echte contact belevingsmomenten) heeft op mensen en eventuele psychische problemen.

 

In de scriptie maakte ik een eerste aanzet voor een therapeutisch model.  Het doel van de scriptie was om behandelaren meer bewust te maken van de invloed van het thema ' intimiteit' en de invloed hiervan op psychologische problemen. Maar ook het belang van goede relaties en de positieve effecten hiervan op het herstel bij psychologische problemen. Ik wilde ook een eerste aanzet te maken tot het in therapeutische behandeling meer praktisch aandacht geven aan de focus voor het tot stand brengen van hechtere relaties om zo mensen minder individueel te maken en hun problemen en de oplossing ook. Mijn scriptie werd goed ontvangen en het het inspireerde mij ook om na de opleiding toch een behandelfunctie te nemen in de basis geestelijke gezondheidszorg. 

 

Ik wilde geen therapeut worden maar wil ondertussen niets anders meer doen, mijn werk is mijn passie geworden. Met name het mensen werkelijk zien verbeteren maar ook mijn ervaring als behandelaar en passie voor Emotionally Focused Therapy is een enorme drijfveer.  Ik sta bekend als een gepassioneerde behandelaar, ik vind het persoonlijke contact in therapie belangrijk en werk de-pathologiserend. Ik zie mensen en geen diagnosen. Diagnose kunnen helpen om zaken beter te begrijpen maar dit is slechts ondersteunend en niet leidend. Hetzelfde geld voor protocollen. Ik vindt een structurele evaluatie en afstemming met de client en de client-relatie en of iets werkt essentiëler dan het vasthouden een een protocol.

 

De eigen praktijk EFT MOVES maakt het mogelijk om samen met de client een plan te maken dat aansluit bij de wensen, verwachtingen van de client, in afstemming met die van mijn mogelijkheden als therapeut. 

 

Iedereen is dan ook welkom bij EFT MOVES voor zowel individuele therapie als ook relatietherapie, met of zonder diagnose.

U heeft geen verwijzing van een huisarts nodig.  

 

Voor mijn uitgebreidde  CV en referenties kun je mij ook op Linkedin vinden:

http://www.linkedin.com/in/cilvandenbrink/