Online Individuele therapie

 

EFT MOVES biedt individuele psychologische zorg bij diverse psychologische of psychosociale problemen. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. 

 

U kunt zich aanmelden met diverse problemen:

Depressie

angstklachten

Verslaving (middelen maar ook eet, liefde of relatie, seks, internet en gokken)

Burnout

Sociale problemen

Relatieproblemen (In de intieme relatie, vriendschappen, datingsproblematiek, hechtings problematiek)

Persoonlijkheidsproblematiek (Vermijdend, borderline, narcistisch)

 

Individuele therapie (sessies)

Meestal wekelijks of 1 keer per 2 weken een gesprek, vaak minimaal 5 gesprekken

 

Focus individuele behandeling ligt op inzicht in je problematiek (wat is het probleem, hoe blijft deze in stand), zowel zicht en aandacht voor je gedrags als ook gevoelswereld (en hoe deze elkaar wederzijds beinvloeden) maar ook hoe de sociale omgeving invloed heeft en kan hebben op problematiek. Het fijnste zal zijn als je bij de afronding al deze factoren als geheel kan overzien en zicht hebt ho je hiertoe te verhouden. Als je dit kan verbinden naar praktisch handelen (Herkennen negatieve patronen & concreet ander gedrag toepassen) is de behandeling een succes. 

 

De therapie (structuur)

De therapie binnen de praktijk is concreet en overzichtelijk. In het eerste of in de eerste twee gesprekken wordt een diagnose gesteld, deze wordt met u besproken samen met een voorstel voor behandeling. Hierna maakt de therapeut een behandelplan opzet) met duidelijke doelen.

 

Het therapieproces bestaat vaak uit 3 fasen: (1)Inzicht, (2)oefenen/eigen maken en (3)verdieping (volhouden). Veel mensen hebben vaak al genoeg met de eerste twee fasen. Het verkrijgen van inzicht in problemen geeft vaak al verlichting en een eerste aanzet tot het zelf invloed uit kunnen oefenen geeft hoop en moed. Soms willen mensen vervolgens ook eerst zelf kijken hoever zij daarna zonder de therapeut komen. Omdat u altijd terug kan komen zonder verwijzing is het eenvoudig om na enige tijd nog enkele gesprekken te doen voor aanscherping van uw proces. 

 

1e fase :

Inzicht: Wat is mijn probleem, hoe blijft dit in stand

2e fase:

Het probleem en patronen herkennen, alternatief gedrag onderzoeken en oefenen

U krijgt zich op uw gedachten/gevoelens/gedrag patronen, effecten hiervan op uw aanmeldklacht. 

3e fase

Hoe blijf je scherp na therapie? Hoe houd je vol? Wat heb je nodig om dit te kunnen? 

 

Hoeveel gesprekken nodig?

Hoeveel gesprekken u nodig heeft hangt o.a. af van de hulpvraag en wensen die u heeft. Rekent u in ieder geval op 3-5 gesprekken om voldoende inzicht te hebben en een start met oefenen te hebben gemaakt. Zoals gezegd is het altijd mogelijk om na enige tijd terug te komen en/of een 'opfris' consult te nemen op het moment dat u meer verdieping wil of dat 'volhouden' even lastiger is geworden. Sommige mensen kiezen bewust om langer door te gaan met een lagere frequentie, vaak wordt wat het beste voor u of jullie is duidelijk als u eenmaal in behandeling bent en zelf ziet wat er met u gebeurt. 

 

Vergoeding:

Behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en vanuit uw budget voor alternatieve geneeswijzen. Het valt door deze constructie niet onder uw eigen risico. Indien u verder geen ebruik maakt van zorg vanuit uw basisverzekering is een behandeling bij EFT MOVES voor u goedkoper dan in de reguliere GGZ waar u 385,- Euro voor uw eigen risico dient te betalen voor uw geopende dossier.   (Zie verder 'kosten en vergoedingen' onder 'praktische gegevens' bovenaan deze pagina) en neem gerust contact op voor meer informatie.