Nazorg GGZ behandeling elders

 

Indien u elders een intensief psychotherapie heeft gevolgd of opname heeft gehad kunt u bij EFT moves nazorg volgen voor zowel relatie als ook individuele psychische problematiek

 

Neem gerust contact met mij op.

 

Verdere informatie komt nog!