Therapie informatie algemeen

 

De therapie (praktische zaken)

De praktijk biedt zowel relatie als ook individuele therapie. Naast reguliere aanmeldingen kunt u ook terecht voor online therapie als u elders voor relatie of individuele therapie op de wachtlijst staat. Zo kan u sneller aan de slag.

Als u momenteel al bij de reguliere GGZ in behandeling bent en hiernaast specifiek relatietherapie nodig hebt dan kan een traject naast het lopende traject in de GGZ plaatsvinden omdat de vergoeding structuur anders is. Behandeling bij EFT MOVES wordt vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering (budget alternatieve zorg).

Ook na intensieve behandelingen elders (bv opname GGZ of intensieve psychotherapie trajecten) kunt u voor individuele or relatietherapie als nazorgtraject terecht. 

 

 

Individuele therapie

Meestal wekelijks of 1 keer per 2 weken een gesprek, vaak minimaal 5 gesprekken bestaande uit 3 fasen:

1) Inzicht: Wat is mijn probleem, hoe blijft dit in stand

2) Het probleem herkennen, instand houdende factoren (patronene) herkennen in privé situatie

3) Ander gedrag leren toepassen (oefenen)

4) Volhouden herstel 

 

 

Focus ligt op inzicht problematiek (wat is het probleem, hoe blijft deze in stand), praktisch handelen (Herkennen negatieve patronen & concreet ander gedrag toepassen)

De therapie (structuur)

De therapie binnen de praktijk is concreet en overzichtelijk. In het eerste of in de eerste twee gesprekken wordt een diagnose gesteld, deze wordt met u besproken samen met een voorstel voor behandeling. Hierna maakt de therapeut een behandelplan opzet) met duidelijke doelen.

Het therapieproces bestaat vaak uit 3 fasen: (1)Inzicht, (2)oefenen/eigen maken en (#)verdieping (volhouden). Veel mensen hebben vaak al genoeg met de eerste twee fasen. Het verkrijgen van inzicht in problemen geeft vaak al verlichting en een eerste aanzet tot het zelf invloed uit kunnen oefenen geeft hoop en moed. Soms willen mensen vervolgens ook eerst zelf kijken hoever zij daarna zonder de therapeut komen. Omdat u altijd terug kan komen zonder verwijzing is het eenvoudig om na enige tijd nog enkele gesprekken te doen voor aanscherping van uw proces. 

 

Hoeveel gesprekken nodig?

Hoeveel gesprekken u nodig heeft hangt o.a. af van de hulpvraag en wensen die u heeft. Rekent u in ieder geval op 3-5 gesprekken om voldoende inzicht te hebben en een start met oefenen te hebben gemaakt. Zoals gezegd is het altijd mogelijk om na enige tijd terug te komen en/of een 'opfris' consult te nemen op het moment dat u meer verdieping wil of dat 'volhouden' even lastiger is geworden. Sommige mensen kiezen bewust om langer door te gaan met een lagere frequentie, vaak wordt wat het beste voor u of jullie is duidelijk als u eenmaal in behandeling bent en zelf ziet wat er met u gebeurt. 

 

Emotionally Focused Therapy:

De 'bril' van de therapeut wordt grotendeels bepaald door EFT. Dit houdt in dat de focus gelegd wordt op de emoties en hoe deze in uw relatie(s) worden gecommuniceerd. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat als cliënten gezonde 'gehechtheid' weten te behouden bij het bespreken van moeilijkheden, zij zelf hun problemen op kunnen lossen. Het doel van de therapie is dan ook om zicht te krijgen op destructieve patronen en nieuwe gezonde patronen aan te leren. De aandacht ligt op de onderliggende emoties en coping strategieën en minder op de inhoudelijkheid. De inhoud van de gesprekken wordt gezien als een drager van het onderliggende probleem: 'ongehecht communiceren'.

 

Online therapie:

Veel mensen vinden online therapie prettig mogelijk om online relatietherapie te volgen. De procedure bij online therapie is gelijk aan die van de face2face contacten, de insteek van therapie is bij de start vaker iets meer educatief gestructureerd. Belangrijk hiervoor is dat uw internetverbinding en Skype goed functioneren.  

  

Is relatietherapie zinvol?

Veel mensen die nooit in therapie zijn geweest hebben soms de indruk dat therapie 'vaag' is, ook hoor ik van veel mensen dat eerdere relatietherapie vaak niets opgeleverd heeft. Vaak hoor ik ook dat mensen denken dat als je als koppel eenmaal grote issues hebt er niet veel meer mogelijk is. De hoeveelheid aan kortdurende relaties en scheidingen helpen niet om nog te geloven in duurzame liefdesrelaties. Er is ook een indruk ontstaan dat relaties uiteindelijk allemaal tijdelijk zijn. Mijn ervaring is dat de gestructureerde EFT werkwijze mensen vaak al in de eerste zitting duidelijkheid geeft over hun problematiek en in 2 a 3 zittingen al enig vooruitgang biedt. Mocht u twijfelen over zinvolheid kunt u altijd één gesprek plannen om te kijken of dit u voldoende geloof/hoop biedt voor verdere therapie. Mijn ervaring is dat praktisch alle cliënten profiteren van therapie.