Therapie voor nieuw samengestelde gezinnen

EFT MOVES biedt de mogelijkheid aan ouders/verzorgers van nieuw samengestelde gezinnen om gezamenlijk met een therapeut de gezinsproblemen te bespreken. 

Problemen kunnen gaan over het functioneren van het gezin als geheel maar ook over specifieke opvoedingsproblemen maar ook problemen mbt relaties met ex-partners en stiefouders. Indien mogelijk is het vaak heel zinvol om gezamenlijk met een ex partner en/of stiefouder online behandelgesprekken te voeren. Indien dit niet mogelijk is kunnen gesprekken u inzicht geven in hoe u zich het beste kan verhouden in relatie tot de door u ingebrachte problematiek. 

 

In geval van problematiek met jong volwassen kinderen in een nieuw samengesteld gezin is het mogelijk dat een ouder met kind online gesprekken krijgt.