Trauma

 

Veel mensen hebben  1 of meerdere ingrijpende ervaringen meegemaakt. Ingrijpende ervaringen leiden niet altijd tot een trauma, het heeft met (een complexe samenhang van) verschillende factoren te maken. 

Hiernaast zijn er ook trauma' s waar we niet bewust van zijn of van welke we de gevolgen niet altijd bewust zijn. Sommige ervaringen in ons leven ervaren we als  

'normaal'. terwijl deze een grote negatieve invloed hebben gehad. 

 

Veel clienten die lijden onder vroegere ingrijpende ervaringen komen vaak met andere klachten zoals depressie, relatie problematiek, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek etc. Vaak is er echter een samenhang met trauma. Ingrijpende ervaringen kunnen een grote impact op ons leven hebben. Het heeft naast op onze emotionele huishouding ook vaak een grote invloed op onze sociaal emotionele ontwikkeling, op hoe we ons verhouden tot anderen en intieme relaties. Dit heeft vervolgens weer een invloed op hoe we ons voelen. 

Als we last hebben van Trauma dan is het goed om te kijken hoe ' zaken' samenhangen, hoe je je verhoudt tot trauma en anderen om je heen en welke andere mogelijkheden er zijn. Een aantal gesprekken kan je helpen om hier een goede start mee te maken. 

 

Ik hoop dat de videos je al enig inzicht zullen geven. 

 

Neem gerust contact met mij op.