Mensen de community hebben dezelfde psychische problemen als mensen die niet tot 'de groep' behoren. Verschillende studies tonen helaas wel aan dat de community vaker lijdt door psychische problemen.   

Hier zijn verschillende verklaringen voor te geven. Identiteit in onze samenleving wordt in sterke mate bepaald door seksualiteit. Of we het willen of niet, of het positief wordt ontvangen of niet, je bent anders, tot welke letter je uit het rijtje LGBTQI je ook behoort. Mogelijk missen er nog steeds letters in dit lijstje. Het feit dat er überhaupt een rijtje is zegt iets over hoe belangrijk je exacte seksuele voorkeur of genderbeleving is in onze maatschappij. Het feit dat je deze pagina leest of informatie opzoekt over LGBTQI  zegt dat je iets specifieks zoekt, iets wat anders is. Dat anders is dat wat de maatschappij heeft bepaald wat belangrijk is. In onze maatschappij ben je niet ingedeeld op voorkeuren van 'zoet of hartig' eten, ook niet op haarkleur. Huidskleur wordt al weer duidelijk belangrijker en religie is soms ook weer een belangrijke factor die je anders classificeert: bv gevaarlijk of ongevaarlijk.  

Als iemand die dus niet voldoet aan dat wat een maatschappij als twee essentiële kenmerken van identiteit (seksuele voorkeur en gender) kan het leven helaas wat zwaarder zijn, zelfs ook nog als de eigen omgeving goed met hen om kan gaan. 

 

 

 

* Als kind of puber ervaren veel LGBT'ers een zeker 'anders zijn' en de onzekerheid hierover wordt vaak niet gecommuniceerd met het veilige nest. Het anders zijn maakt hiermee het nest minder vanzelfgesproken logisch veilig als voor heterosexuele kinderen. 

* Het ontbreken van de logische veiligheid heeft een grote impact op de ontwikkeling van jongeren

* Religie en/of culturele afkomst kan intern al vroeg (al dan niet bewust) angsten veroorzaken

* Het omtbreekt LGBT'ers in de vroege jeugd vaak aan identificatiefiguren 

* Het in de pubertijd of op latere leeftijd kennismaken met de gayscene is voor velen vaak geen makkelijke weg, het delen hierover in het velige nest of met vrienden is ook niet vanzelfgesproken. 

* Het ontwikkelen van relaties, dating in de gay scene kent hele andere regels dan de heteroseksuele omgeving. Dit maakt het moeilijker om te delen met de omgeving. 

* Het ontbreekt vaak aan solide indentificatiefiguren wat betreft geznd gehechte (andere) relaties. Als jongere wordt je vaak geconfronteerd met lossere relaties, minder gehechtheid dan vaak door gezin van herkomst wordt meegegeven. Dit wordt vaak ontdekt door teleurstelling en pijnlijke ervaringen. 

* De indentificatiegroep, de scene heeft gemiddeld meer psychische problematiek,ook hierdoor worden soms negatieve ervaringen opgedaan die mogelijk niet altijd worden begrepen door de eigen context. 

 

Men zou kunnen zeggen dat in de ontwikkeling LGBT jongeren er vaak meer alleen voor staan dan de grote heteroseksuele groep die makkelijker kan delen, vergelijken. Dit alles draagt mogelijk bij aan de problematiek waar veel van hen op latere leeftijd tegenaan lopen. Mogelijk heeft dit alles ook invloed op het kunnen ontwikkelen van veilig gehechte relaties waarbij deze persoon ook geconfronteerd wordt met een potentiële (datings)partner die dezelfde moeilijkheden kent. 

 

Vervolgens leven homoseksuele in een tijd waarbij datingsapps een grote invloed hebben op de vluchtigheid waarmee contact gemaakt en weer verbroken wordt. Korte seksuele contacten zijn common ground en seks is niet meer iets waarvoor men een partner nodig heeft. Nieuwe vormen van relaties zijn m.n. in de gayscene gewoon geworden. Het beïnvloed intimiteitsontwikkeling in bredere zin op een complexe manier welke vaak ook met de eigen veilige omgeving niet wordt gedeeld. 

 

Voor bi-seksuelen, transgenders en alle andere seksuele minderheden zijn er nog veel meer verschillen in de persoonlijke ontwikkeling van kind tot volwassene. Iedereen is of men wil of niet in ontwikkeling maar ook door de actuele situatie van de gayscene beinvloed en dat maakt het leven mogelijk dynamisch maar het geeft in veel gevallen ook een zekere verzwaring. Het er meer aleen voorstaan is wat veel cliënten ervaren in hun weg in het leven. 

 

In de praktijk willen we specifiek aandacht hebben voor bovenstaande zaken en vor hetgeen client zelf inbrengt aan problematiek met het behoren tot de LGBTQIA community. 

Programma en boek 'beminnen' van Marli Huier, hoogleraar publieksfilosofie

De invloed van 'sexuele gerichtheid' als belangrijke factor voor het bepalen van iemands of de eigen identiteit. Een verruimende blik van deze hoogleraar. 

Mental health artikelen:

Boekentips:

Zelfhulpgroepen: