Depressie of in ieder geval stemmingsproblemen zijn voor veel mensen vaak de grootste reden om zich aan te melden voor therapie. Vaak signaleren mensen zelf het 'niet goed in hun vel' zitten. In veel gevallen hebben mensen dit niet altijd zelf door en herkent de omgeving of bv een huisarts deze problematiek eerder. 

Cliënten die zich herkennen in problemen met stemming, futloosheid, verlies van perspectief, hopeloosheid, vermoeidheid en eenzaamheidsgevoelens kunnen zich bij ons aanmelden. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. U hoeft geen officiële diagnose van depressie te hebben maar zich wel herkennen in delen van stemmingsproblematiek. 

 

In de praktijk werken wij met behulp een aantal verschillende methodieken zoals beschreven bij 'behandeling'. Indien u een partner heeft of een andere belangrijke derde die onderdeel wil uitmaken van de behandeling is deze ook van harte welkom. Het kan vaak zeer ondersteunend werken als anderen deel uitmaken van de therapie. Voor veel mensen is dit echter een lastige stap en zij komen i.e.i. alleen voor therapie. 

 

Mogelijke doelen voor therapie zouden kunnen zijn:

 

-Ondersteuning (in brede zin) structuur, ordening

-Zicht krijgen op onderliggende mechanismen van de depressie

-Signalering en hantering van stemming

-Analyse van steunende factoren en beperkende factoren

 

De delen worden echter meer persoonlijk met u opgesteld. 

 

Er wordt gewerkt met ondersteunende structurerende gesprekken en een mix van Emotionally Focused therapy, cognitieve gedragstherapie, mindfulness. Afhankelijk van de ernst van de stemmingsproblematiek krijgt u oefeningen mee naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen Depressie:

Houden van iemand met een depressie